Onze programma’s

Just4U!

“De HEER is een machtige God, een machtige koning, boven alle goden verheven. Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde, de toppen van de bergen behoren hem toe, van hem is de zee, door hem gemaakt, en ook het droge, door zijn handen gevormd.” (Psalm 95: 3-5)

Welke rol speelt God in jouw leven? Wil jij een relatie met Hem? Ben je benieuwd wat Hij heeft gedaan voor jou?

In ‘Just 4 U!’ gaat het allereerst om de vraag wie God is.

God is heilig, groot en machtig en laat dat in alles zien. Zijn grootheid maakt je nederig en stil; en dan komt het grote wonder: deze heilige, grote en machtige God verlangt naar mensen. Hij wil een relatie met jou. Verlang jij ook naar zijn liefde voor jou?

Hij wil zijn liefde geven aan de mensen en dat doet hij op een bijzondere manier. Hij geeft zijn enige zoon voor de mensheid. Jezus kwam naar de aarde om de wereld te redden. Hij maakt alles nieuw!


Never Let Go!

“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij.”  (Psalm 23, een psalm van David)

Hoe zeker ben je van Gods aanwezigheid in je leven? David was er heel zeker van. In die kracht kon hij alles overwinnen: leeuwen en beren, ja, ook Goliath en vele volkeren. David stond als een berg, dat zegt hij zelf in Psalm 30.

David is een man naar Gods hart, maar hij is ook een mens met al zijn zonden en gebreken. God keert zich van hem af en David wordt ziek. Dan komt bij hem de aanvechting, de angst slaat toe. Hij roept naar God en smeekt om genade.

Over die aanvechting lees je in Psalm 30, dat begint met lofprijzing, waarna de aanvechting volgt. De psalm eindigt met opnieuw lofprijzing. David geeft God alle eer.

Van David gaan wij naar het heden….

Aanvechting……ieder mens kent het wel. Het gevoel dat God heel ver weg is, dat Hij zich (even) niet laat zien. Maar Hij heeft een belofte gedaan: Zijn verbond van liefde en genade.

Hij laat nooit los!! God belooft: ik houd je vast!
Aan Hem alleen de eer!


Got Lost?!

“Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen.” (Johannes 10: 4)

Waar ben jij naar op zoek? Wil je beroemd worden of zoek je geluk, liefde of God? Wat is jouw doel in het leven?

In een wereld vol onrust en afleidingen kan je nog wel eens de weg kwijtraken. Het valt niet altijd mee om de juiste weg te vinden in de doolhof van het leven.

Hoe doe jij dat? Zoek jij je eigen weg of laat jij je leiden?

Je mag achter de herder aan, Hij wil je leiden zodat je niet kunt verdwalen. Als een vader wil hij voor je zorgen, volg jij zijn stem? Waar jij ook gaat Hij gaat met je mee.